Benefits Enrollment Centers

Dự án BEC (Benefits Enrollment Centers)

Phục vụ tất cả các tiểu bang.

Quý vị hoặc trong gia đình có người cao niên trong độ tuổi từ 65 tuổi trở lên hoặc người lớn khuyết tật từ 21 đến 64 tuổi (không hạn chế về thu nhập).

Nếu có, hãy liên lạc với chúng tôi để được nhân viên của dự án BEC giúp quý vị (hoàn toàn miễn phí):

  • Tìm các phúc lợi xã hội dưới chương trình Medicare (Medicare Part D, Medicaid, Food Stamps, SSI, tiền điện, gas…).
  • Tư vấn về các phúc lợi thiết thực nhất.
  • Hỗ trợ quý vị điền đơn xin các phúc lợi xã hội.

8121 Georgia Avenue, Suite 503
Silver Spring, MD 20910

301-588-5868
301-588-6862